Sana rististä

Apostoli Paavali saarnasi ristiinnaulittua Kristusta. Ei niin, että Jeesus olisi yhä edelleen riippunut ristillä, vaan että hän oli todella kuollut ihmisten puolesta ja sovittanut Golgatalla kaikki synnit. Juuri näinhän mekin tänään julistamme.

Vai julistammeko?

Me väitämme pitävämme tiukasti kiinni evankeliumin sanomasta, mutta samanaikaisesti olemme sokeita sille, mistä tuo sanoma kertoo. Suhtaudumme usein omiin ja toisten synteihin aivan kuin niitä ei olisikaan annettu anteeksi, aivan kuin Jeesus ei olisikaan vielä sovittanut niitä. Ja vaikka ristiriita on ilmeinen, emme yleensä tunnista sitä lainkaan. Totuus onkin, että suurin osa tämän päivän kristityistä ei usko, että synnit olisi annettu anteeksi Golgatan ristillä.

Niin nurinkuriselta kuin se kuulostaakin, sanoma Jeesuksen sovitustyöstä on ottanut Jeesuksen sovitustyön paikan. Me kuvittelemme ihmisen saavan synnit anteeksi vasta silloin, kun hän ottaa vastaan sanoman sovituksesta. Siksi luulemme vain uskovien saaneen syntinsä anteeksi, ja muiden olevan vielä Jumalan vihan alla. Ja olemme vilpittömästi ihmeissämme, kun tuo "ilosanoma" ei oikein näytä tavoittavan ihmisiä.

Todellisuudessa tällainen anteeksiantamuksen ja pelastumisen samaistaminen on vakava virhetulkinta, sillä Uuden testamentin mukaan kyse on kahdesta (ajallisestikin) aivan eri asiasta.

Syntien sovittaminen ristillä oli lahja koko maailmalle, ja annettiin ensin - riippumatta ihmisten teoista, uskosta tai epäuskosta. Tuo syntien anteeksiantamus ei silti yksinään riitä pelastumiseen. Jeesuksen täydellisen uhrin ansiosta ihminen saa nyt tulla osalliseksi pelastuksesta yksinkertaisesti vain uskomalla Jeesukseen, eli vastaanottamalla hänet omaan elämäänsä. Siitä pelastavassa uskossa on kysymys: suhteen syntymisestä ylösnousseeseen Kristukseen.

Sanoma rististä on lopulta niin yksinkertainen, että Paavali nimittää sitä hulluudeksi (1 Kor 1:18). Vain lapsen kaltaiset voivat sen ymmärtää. Kuitenkin niille, jotka ottavat Jeesuksen vastaan ja pelastuvat, se on Jumalan voima, joka voi sisältäpäin muuttaa ihmisen koko elämän.

Millaiseen evankeliumiin sinä uskot tänään? Mitä aiot kertoa Jeesuksesta toisille?


Markku Sarento