Mutta nyt

Kunpa Raamattua luettaisiin niin kuin se on kirjoitettu...

Roomalaiskirjeen kahdesta ensimmäisestä luvusta on helppo poimia jyrkkiä tuomion sanoja ja syyttää niillä jumalatonta maailmaa – ja myös syntiin lankeavaa kristittyä. Noita sanoja ei saa kuitenkaan irrottaa asiayhteydestään, koska silloin ne ymmärretään aivan väärin.

Apostoli Paavali haluaa kirjeensä alussa osoittaa, että koko maailma on synnin ja tuomion alainen ilman Kristusta. Tämä koskee yhtä hyvin räikeissä synneissä eläviä kuin niitäkin, jotka pyrkivät Jumalan lain noudattamiseen. Kukaan ei voi tulla vanhurskaaksi tekojensa kautta. Siksi kukaan ei myöskään voi tuomita toista ihmistä ja nostaa itseänsä hänen yläpuolelleen.

Taitekohta on Roomalaiskirjeen 3. luvun jakeessa 21: "Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia." Tuon jakeen jälkeen Paavali alkaa opettaa, mistä evankeliumissa oikein on kysymys.

Kun Jeesus kuoli Golgatan ristillä, hän täytti lain vaatimukset jokaisen ihmisen puolesta. Kaikki synnit sovitettiin ja annettiin anteeksi, lopullisesti ja yhdellä kertaa – myös Paavalin omat synnit, vaikka hän itse olikin ollut tuohon aikaan vielä kristittyjen vainooja. Paavali ei todellakaan ajatellut, että ihminen saisi syntinsä anteeksi vasta tunnustaessaan ne ja tehdessään niistä parannuksen. Jeesuksen sovitustyö koski koko jumalatonta maailmaa ja asetti jokaisen ihmisen täysin samalle viivalle Jumalan edessä. Se ei edellyttänyt ihmisen puolelta yhtään mitään, eikä ihminen voinut siihen millään tavalla edes vaikuttaa. Oman Poikansa uhrin ansiosta Jumala antoi yksipuolisesti anteeksi koko ihmiskunnalle.

Mutta vaikka kaikki synnit olikin nyt annettu anteeksi, Jeesuksen sovitustyö ristillä ei itsessään merkinnyt kenenkään pelastumista. Pelastuminen edellytti ja edellyttää ihmiseltä Jeesuksen vastaanottamista ja hänen omakseen tunnustautumista, eli henkilökohtaista uskoa ja suhdetta ylösnousseeseen Kristukseen. Paavalin julistamassa evankeliumissa oli siis kaksi puolta: sanoma syntien täydellisestä sovituksesta kerran Golgatalla, sekä kutsu Jeesuksen vastaanottamiseen ja pelastukseen. Tämä oli todellinen ilosanoma koko maailmalle.


Markku Sarento