Kaksi valtakuntaa

Fariseukset väittivät Jeesuksen parantavan ja vapauttavan ihmisiä riivaajien päämiehen voimalla. Jeesuksen vastaus oli selkeä: jos paholainen tekisi hyvää ihmisille, hän toimisi vastoin omaa luonnettaan, ja hänen loppunsa olisi tullut. "Jokainen valtakunta, joka riitaantuu itsensä kanssa, tuhoutuu, eikä mikään kaupunki tai talo, joka riitaantuu itsensä kanssa, pysy pystyssä." (Mt 12:25)

Jeesuksen sanoissa näkyy yksiselitteinen vastaus myös siihen kysymykseen, tahtooko Jumala vapauttaa ja parantaa meidät. "Jos minä ajan riivaajia ulos Jumalan Hengen voimalla, silloinhan Jumalan valtakunta on tullut teidän luoksenne." Jumala on hyvä, ja hän toimii aina luonteensa mukaisesti – muutoin myös hänen valtakuntansa riitaantuisi itsensä kanssa.

Jeesus teki Jumalan tahdon täysin selväksi: "Sokeat saavat näkönsä ja rammat kävelevät, spitaaliset puhdistuvat ja kuurot kuulevat, kuolleet herätetään ja köyhille julistetaan evankeliumia. Autuas se, joka ei loukkaannu minuun."


Markku Sarento