Apt 17:22-31

Ateenalaiset! Kaikesta näkee, että te tarkoin pidätte huolta jumalien palvonnasta...

Apostolin kyydissä

Paavalin puhe Areiopagilla nostetaan joskus malliesimerkiksi hienosti rakennetusta saarnasta. Ja olihan se hieno: Paavali liitti siinä kristillisen sanoman taidokkaasti kreikkalaiseen uskonnolliseen ajatteluun. Hän vetosi puheessaan kuulijoidensa järkeen ja sivistykseen ja pyrki näin rakentamaan siltaa oman aikansa aatevirtauksiin. Hän jopa väitti, että ateenalaiset yrittivät muiden jumaliensa ohella tietämättään palvoa myös kristittyjen Jumalaa.

Saarnassa oli vain yksi ongelma. Se ei näyttänyt johtavan toivottuun lopputulokseen. Älyllistä pohdintaa kyllä virisi – siitähän ateenalaiset olivat tunnettuja – mutta seurakuntaa ei syntynyt. Vain muutaman kuulijan sydän avautui evankeliumille.

Ateenasta lähdettyään apostoli Paavali matkusti toiseen pakanalliseen suurkaupunkiin, Korinttiin. Matka ei ollut kovin pitkä, noin 80 kilometriä. Autolla sen olisi ajanut tunnissa, mutta oli ehkä hyvä ettei Paavalilla ollut autoa. Hän ehti nimittäin pohtia perusteellisesti edellistä kokemustaan. Kun Paavali vihdoin saapui perille, hänen lähestymistapansa oli täysin muuttunut. Hän kertoo siitä myöhemmin ensimmäisessä kirjeessään korinttilaisille:

"Kun tulin luoksenne, veljet, en julistanut Jumalan salaisuutta teille suurenmoisen puhetaidon tai viisauden keinoin. En halunnut tietää teidän luonanne mistään muusta kuin Jeesuksesta Kristuksesta, en muusta kuin ristiinnaulitusta Kristuksesta. Te näitte minut hyvin heikkona, hyvin arkana ja pelokkaana. Puheeni ja julistukseni ei pyrkinyt vakuuttamaan viisaudellaan vaan ilmensi Jumalan Hengen voimaa, jotta teidän uskonne ei perustuisi ihmisten viisauteen vaan Jumalan voimaan." (1 Kor 2:1-5)

Ei liene sattumaa, että Paavalin julistus vaikutti kuulijoihin Korintissa aivan eri tavalla kuin Ateenassa. Monet tulivat uskoon yksinkertaisen, Pyhän Hengen voiteleman sanoman kautta. Herätyksen hedelmänä syntyi vahva kristillinen seurakunta, ja Paavali viipyi Korintissa lopulta puolitoista vuotta opettamassa Jumalan sanaa.

Eli mitä tästä opimme? Kyllä apostolinkyyti aina auton voittaa...


Markku Sarento