Room 3:27-28

Onko siis syytä kerskailuun? Siltä on pohja pudonnut pois. Mikä laki on saanut tämän aikaan? Sekö, joka vaatii tekoja? Ei, vaan uskon laki. Katsomme siis, että ihminen tulee vanhurskaaksi kun hän uskoo, ilman lain vaatimia tekoja.

Tee parannus, mutta tee se oikein

Parannuksen tekeminen tarkoitti Vanhassa testamentissa ennen muuta synnistä luopumista. Ihmisen tuli tunnustaa ja hylätä pahat tekonsa ja kääntyä takaisin Jumalan puoleen. Parannuksentekoon kuului oleellisesti pyrkimys lain noudattamiseen. Olihan laki ilmausta Jumalan täydellisestä tahdosta.

Uuden liiton puolella parannuksen tekemisellä on kuitenkin uusi sisältö. Siinä missä vanhan liiton parannuksenteko edellytti luopumista ainoastaan pahoista teoista, nyt meidän täytyy päästää irti kaikista teoistamme. Jumalan edessä emme voi enää vedota edes hyviin tekoihimme tai ansioihimme, sillä tekojen tie on Jeesuksen ristinkuoleman vuoksi lopullisesti suljettu.

Voidaankin siis hyvin sanoa, että parannuksenteon pitää uudessa liitossa ulottua vielä syvemmälle kuin vanhan liiton aikana. Uuden testamentin kreikankieliset alkutekstit puhuvat kokonaisvaltaisesta suunnanmuutoksesta, kääntymisestä kokonaan Kristuksen puoleen ja pois omasta itsestämme. Kuolleiden tekojemme sijasta me saamme nyt uskossa turvautua elävään Jumalaan, joka Jeesuksen kautta antaa meille Pyhän Hengen lahjan ja vaikuttaa meissä hyvää hedelmää.

Jos ihminen luulee, että parannuksenteon on tarkoitus kohdistua vain pahoihin tekoihin, hän alkaa kuvitella hyvien tekojensa kelpaavan Jumalalle. Ja mikäli hän sitten onnistuu siistimään elämänsä, hänestä tulee omavanhurskas ja hän ryhtyy mittaamaan myös toisia tekojen perusteella. Tällainen ihminen muuttuu pian tuomitsevaksi ja lakihenkiseksi. Huomaamattaan hän on kääntänyt selkänsä Jeesuksen sovitustyölle ja palannut vanhatestamentillisen lakihurskauden tielle.

On aivan totta, että Jeesus itsekin opetti Jumalan lain täydellistä olemusta vanhan liiton kansalle. Näin hän halusi osoittaa, millainen tuon lakiliiton olisi pitänyt olla. Jeesuksen opetus esimerkiksi vuorisaarnassa edustaakin vanhaa liittoa aidoimmillaan ja puhtaimmillaan. Varsinaisesta tehtävästään Jeesus sen sijaan puhui ennen kuolemaansa vain verhotusti, koska uusi liitto astui voimaan vasta ristinkuoleman, ylösnousemuksen ja helluntain jälkeen.

Vasta sitten opetuslapset lähtivät julistamaan maailmalle evankeliumia täydellisestä sovituksesta, vapaudesta ja uudesta elämästä Kristuksessa.


- Markku Sarento