Room 3:27-28

Onko siis syytä kerskailuun? Siltä on pohja pudonnut pois. Mikä laki on saanut tämän aikaan? Sekö, joka vaatii tekoja? Ei, vaan uskon laki. Katsomme siis, että ihminen tulee vanhurskaaksi kun hän uskoo, ilman lain vaatimia tekoja.

Tee parannus, mutta tee se oikein

Suomenkielisissä Raamatuissa esiintyvä termi "parannuksen tekeminen" on erittäin huono käännös sanalle "kääntyä", eikä vastaa sen paremmin Vanhan kuin Uudenkaan testamentin opetusta, sillä se kiinnittää päähuomion ihmisen tekoihin ja lain vaatimuksiin. Raamatun sanoman varsinainen ydin on kuitenkin paljon syvemmällä kuin lain tai yksittäisten käskyjen noudattamisessa.

Kyse on ennen muuta suunnanmuutoksesta kohti Jumalaa, ja vasta toissijaisesti kääntymisestä pois synnistä. Vanhan liiton profeettojenkin julistus tähtäsi kansan kokonaisvaltaiseen kääntymiseen ja läheisen suhteen uudistumiseen Jumalan kanssa.

Uuden testamentin puolella tuon kääntymisen sisältö tarkentuu edelleen. Siinä missä vanha liitto edellytti luopumista pahoista teoista, meidän täytyy nyt päästää irti kaikista teoistamme. Jumalan edessä emme voi enää vedota edes hyviin tekoihimme tai ansioihimme, sillä tekojen tie on Jeesuksen ristinkuoleman vuoksi lopullisesti suljettu.

Voidaankin hyvin sanoa, että kääntymisen tai "parannuksen tekemisen" pitää uudessa liitossa ulottua vielä syvemmälle kuin vanhan liiton aikana. Uuden testamentin kreikankieliset alkutekstit puhuvat kääntymisestä kokonaan Kristuksen puoleen, pois omasta itsestämme. Kuolleiden tekojemme sijasta me saamme nyt uskossa turvautua elävään Jumalaan, joka Jeesuksen kautta antaa meille Pyhän Hengen lahjan ja vaikuttaa meissä hyvää hedelmää.

Niin kauan kun ihminen luulee, että kääntymisen on tarkoitus kohdistua vain pahoihin tekoihin, hän kuvittelee hyvien tekojensa kelpaavan Jumalalle. Ja mikäli hän sitten onnistuu siistimään elämänsä, hänestä tulee omavanhurskas, ja hän ryhtyy mittaamaan myös toisia tekojen perusteella. Tällainen ihminen muuttuu pian tuomitsevaksi ja lakihenkiseksi. Huomaamattaan hän on kääntänyt selkänsä Jeesuksen sovitustyölle ja palannut vanhatestamentillisen lakihurskauden tielle.

On aivan totta, että Jeesus itsekin opetti Jumalan lain täydellistä olemusta vanhan liiton kansalle. Näin hän halusi osoittaa, millainen tuon lakiliiton olisi pitänyt olla. Jeesuksen opetus esimerkiksi vuorisaarnassa edustaakin vanhaa liittoa aidoimmillaan ja puhtaimmillaan. Varsinaisesta tehtävästään Jeesus sen sijaan puhui ennen kuolemaansa vain verhotusti, koska uusi liitto astui voimaan vasta ristinkuoleman, ylösnousemuksen ja helluntain jälkeen.

Vasta sitten opetuslapset lähtivät julistamaan maailmalle evankeliumia täydellisestä sovituksesta, vapaudesta ja uudesta elämästä Kristuksessa.

Markku Sarento