2 Kor 13:5

"Tutkikaa itseänne, oletteko uskossa. Koetelkaa itseänne. Vai ettekö tunne itseänne, ettekö tunne, että Jeesus Kristus on teissä? Ellei näin ole, te ette kestä koetusta." (Raamattu Kansalle -käännös)

Koetelkaa itseänne

Me emme ole uskossa, jos Jeesus itse ei asu meissä. Tämä yksinkertainen totuus unohtuu nykyään helposti. Yllä oleva 2. Korinttilaiskirjeen kohtakin oli lainattava tähän kirjoitukseen muusta kuin vuoden -92 raamatunkäännöksestä, jossa Jeesus Kristus "teissä" on korvattu sanamuodolla "teidän keskellänne".

Apostoli Paavalille asia oli kuitenkin itsestään selvä: "Ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli? Tämän Hengen on Jumala antanut asumaan teissä." (1 Kor 6:19) "Mutta se, jolla ei ole Kristuksen Henkeä, ei ole hänen omansa." (Room 8:9)

Mikään muu ei tee meistä kristittyjä kuin Kristuksen todellinen läsnäolo meissä, Pyhän Hengen kautta. Elävä usko on elämää yhteydessä Jumalaan. Jeesuksen täydellinen ja kertakaikkinen sovitustyö avasi Pyhälle Hengelle tien meidän sydämiimme. Kysymys on vain siitä, sallimmeko me hänen tulla, vai haluammeko pitää elämämme omissa käsissämme.

Miten siis on, asuuko Jeesus sinussa? Paavali oli sitä mieltä, että me pystymme jokainen vastaamaan tuohon kysymykseen, jos vain pysähdymme pohtimaan sitä vähän syvemmin. Jos vastauksesi on kielteinen tai olet epävarma asiasta, pyydä häntä tulemaan sisälle.

Tule, Herra Jeesus.


Markku Sarento